Aprovisionamiento de alimentos más corto, integrado y flexible

GAD, ACTUALITAT

Últimes notícies
Aprovisionament d’aliments més curt i flexible

 

Aprovisionament d’aliments més curt, integrat i flexible

Per al sector d’alimentació, en la nova normalitat després de la pandèmia de COVID-19, és important disposar d’un model d’aprovisionament d’aliments més curt, integrat i flexible.

El brot de coronavirus segueix posant en escac el flux de mercaderies i això és fet notar especialment en la distribució d’aliments, on la clau és garantir la seguretat en el subministrament de productes i a un ritme controlable.

Les cadenes de subministrament en el sector de l’alimentació es tornen més estratègiques, i els productors de proximitat juguen un paper clau per proveir de productes segurs i competitius als sectors que van arribant a la normalitat, com l’hostaleria i el turisme.

Productes de proximitat dins d’una oferta gastronòmica de confiança

Les exigències imposades a escala internacional i l’augment de preus que suposen els canvis en les cadenes de proveïment globals, no són les úniques variables en aquest canvi de tendència.

El comerç de proximitat es va tornar la pedra angular durant el confinament i és una peça clau dins de la recuperació econòmica dels sectors associats a l’hostaleria i el turisme.

També s’està afavorit una revaloració de la sostenibilitat, són els mateixos consumidors els que atorguen un valor afegit als productes saludables, ecològics i socialment responsables.

La forma de comprar i aprovisionar també ha canviat, i és allà on les tecnologies i la logística s’integren i permeten flexibilitzar l’aprovisionament a escala de comerços del sector de l’alimentació i begudes, restaurants, hotels, … etc, entre d’altres.

La compra en línia contribuirà a una millora en els processos administratius i facilitar el seguiment dels protocols sanitaris a l’hora de distribuir les mercaderies.

La nova realitat de l’hostaleria ha d’ajustar-ara a nous criteris de compra que inclouen, no només el preu, sinó la proximitat i estacionalitat que resulta també en un cercle virtuós d’aprovisionament curt, integrat i flexible.

A Grup Alimentari Disteco estem decidits a seguir promovent els productes d’alta qualitat i de proximitat i impulsar un abastament sostenible per contribuir a la recuperació dels sectors estretament vinculats a la gastronomia.