Natural Xef

Amb primeres matèries de la major qualitat, controlades directament en ramaderies de proximitat, amb sales d’especejament i cuina a les mateixes instal·lacions, el resultat és una gamma d’alta qualitat gastronòmica amb senzilla regeneració i exhaustiu control sanitari en tots els seus processos d’elaboració.

Natural Xef, V gama GADisteco