POLÍTICA DE PRIVACITAT

Termes i condicions

L’usuari, mitjançant la seva acceptació, garanteix que les dades facilitades són certes i es compromet a informar a GRUP ALIMENTARI DISTECO de qualsevol modificació que sigui necessària per a la bona fi de les seves relacions amb aquesta entitat, així mateix, autoritza expressament i de forma inequívoca a GRUP ALIMENTARI DISTECO a tractar aquestes dades per a les finalitats de:

– Mantenir i afavorir el bon curs de les relacions entre el GRUP ALIMENTARI DISTECO i els seus contactes i associats.

– Publicitat i prospecció comercial.

GRUP ALIMENTARI DISTECO informa que les dades que l’usuari faciliti mitjançant aquest formulari s’incorporaran a un fitxer titularitat de GRUP ALIMENTARI DISTECO, degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. GRUP ALIMENTARI DISTECO es compromet a tractar les dades amb absoluta confidencialitat, segons les finalitats establertes, i a mantenir actualitzades les mesures de caràcter tècnic necessàries per a la seva conservació i privacitat. L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili social de GRUP ALIMENTARI DISTECO, situat al carrer Torre de Cellers, 5, Pol. Ind. Can Volart,

08150- PARETS DEL VALLES (Barcelona), identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s’exerceix.

GRUP ALIMENTARI DISTECO, en qualsevol tipus de sol·licitud actuarà amb la major diligència possible i actuant d’acord amb la legislació vigent i la bona fe per atendre les sol·licituds dels usuaris.