Actualitat

La seguretat dels aliments

La seguretat dels aliments

Entre els aprenentatges que ens deixen els últims temps, la seguretat en l’alimentació és un dels més estesos, tant en l’elecció dels productes com en l’acte mateix de la seva compra.