De cara a los cambios y retos del sector de la alimentación, es importante abordar y ampliar el mercado de la mano de especialistas en distribución alimentaria.

GAD, ACTUALITAT

Últimes notícies
Especialistes en distribució alimentària

A Grup Alimentari Disteco som especialistes en distribució alimentària

De cara als canvis i reptes del sector de l’alimentació, és important abordar i ampliar el mercat de la mà d’ especialistes en distribució alimentària.

La distribució alimentària abasta la intermediació entre els productors d’aliments i el consumidor final, cadena en la qual intervenen diverses tasques i es vinculen majoristes, proveïdors i minoristes.

En aquest context, el rol dels operadors logístics especialitzats en la distribució d’aliments és un dels més importants en la cadena, per garantir la seguretat dels aliments que arriben al consumidor.

Especialitzats en la distribució d’aliments

El sector alimentari abasta una gran diversitat quant a tipus de clients i, per tant, està subjecte a regles molt dinàmiques que condicionen una logística molt complexa.

La funció del distribuïdor d’aliments va més enllà de les gestions d’emmagatzematge i transport, incloent:

  • Facilitar la comercialització d’aliments.
  • Vincular el sector industrial i els productors amb els consumidors.
  • Garantir la traçabilitat i transparència.

En la distribució d’aliments, no n’hi ha prou amb complir la regulació. Cal conèixer a fons el producte i el seu valor afegit, per oferir un servei de qualitat que satisfaci les expectatives del consumidor.

El distribuïdor especializat ha de considerar cada producte i aplicar procediments per garantir la seguretat alimentària, seguint procediments segons les especificacions.

Reptes de la distribució alimentària 2020

L’evolució en la distribució està sent encoratjada a abordar un model més sostenible i a adoptar definitivament la transformació digital. Entre els principals reptes destaquen:

  • Productes de proximitat: servei al client i comerç més eficient, amb l’objectiu d’atendre els canvis per un consum més sostenible.
  • Professionalitat i tecnologies: canvis en el model de gestió per a la implementació d’un major control, traçabilitat i resposta immediata.
  • Sostenibilitat: optimització de les rutes de repartiment i sistemes per a la conservació d’aliments incorporant tecnologies més netes.

A Grup Alimentari Disteco representem marques de referència i productes d’alta qualitat en aliments congelats, refrigerats i en ambient, oferint un servei de distribució d’alt valor afegit.