GAD, ACTUALITAT

Últimes notícies
Carne de ternera
Sostenibilitat i benestar animal

 

Sostenibilitat i benestar animal al sector agroalimentari

Dos conceptes que incorporen novetats a les cadenes de distribució i noves variables en el comportament de compra.

La sostenibilitat a la cadena de subministrament d’aliments ja ha deixat de ser una qualificació nova, i el benestar animal té un pes cada cop més important en la decisió de compra.

Els consumidors esdevenen més exigents quant a la transparència, tant en els aspectes socials i econòmics de la producció d’aliments com, sobretot, en l’impacte mediambiental.

Per la seva banda, es torna cada cop més important l’avaluació del benestar animal a tots els punts de la cadena de valor, des de la granja al sacrifici.

En aquest escenari, les certificacions són un pas endavant a la indústria per garantir productes sostenibles sobre la base del benestar animal per a un mercat cada vegada més competitiu.

 

Certificacions de seguretat alimentària i benestar animal

La preocupació creixent pels sistemes de producció d’aliments ha fet que convisquin diversos tipus de segells que garanteixen al consumidor un producte segur i de qualitat.

Comencem per les normes més conegudes i que estan sobretot associades al mercat al qual es destini la producció:

  • La norma IFS (International Featured Standars): aquests estàndards van ser desenvolupats per les associacions de distribuïdors d’Alemanya, França i Itàlia, i se centren a garantir la seguretat alimentària a partir de l’observació d’aspectes que van des de les operacions, la higiene i l’etiquetatge fins a la implicació de l’alta direcció en els processos i les auditories.
  • La norma BRC (British Reail Consortium): són estàndards similars a IFS però creats per minoristes anglesos; les observacions són pràcticament les mateixes, només que té 3 tipus de no-conformitat que poden limitar la comercialització del producte en aquest país..

Per la seva banda, les certificacions de benestar animal a la Unió Europea fa un temps que s’expandeixen i se n’han conformat diverses, encara que totes es basen en criteris bàsics d’una producció animal eficient:

  • La dieta equilibrada per a una bona nutrició;
  • Condicions adequades d’alimentació, descans i activitat, evitant la criança a gàbies;
  • Restricció de l’ús de medicació al tractament de malalties, evitant altres aplicacions amb el propòsit d’accelerar-ne el creixement o l’engreix;
  • Contacte positiu amb els animals, evitant situacions d’estrès i de por.

Sota aquestes condicions, la qualitat del producte és superior, tant en aparença com en sabor, textura i propietats nutritives.

A Grup Alimentari Disteco treballem amb productors de proximitat per portar al mercat productes que garanteixin la major qualitat, tant en el model de producció i elaboració, com en la traçabilitat de la granja a taula.