La sostenibilidad en la distribución alimentaria

GAD, ACTUALITAT

Últimes notícies
La sostenibilidad en la distribución alimentaria
Sostenibilitat a la distribució alimentària

La sostenibilitat a la distribució alimentària

L’obtenció d’aliments de manera més eficient també implica el compromís d’una extensa cadena de distribució i d’un consum autènticament responsable.

Per reduir l’impacte ambiental i social a la cadena de subministrament d’aliments, la distribució ha d’equilibrar la satisfacció de la demanda amb l’eficiència en l’ús dels recursos.

En el camí cap a un sector alimentari més eficient i sostenible, els consumidors són cada cop més exigents i compleixen un rol actiu tant evitant el malbaratament d’aliments com en l’adquisició de productes més responsables.

Per satisfer aquestes noves inquietuds, la indústria alimentària adopta constantment mesures que garanteixin i demostrin el seu compromís amb la sostenibilitat.

En aquest àmbit, el sector de la distribució aporta elements centrals per transformar la cadena de subministrament en un model més eficient.

Aspectes clau per a una distribució d’aliments més sostenible

Per satisfer les necessitats actuals sense posar en risc els recursos naturals per a les generacions futures, en la distribució daliments es tenen en compte especialment:

  • L’eficiència energètica: tant en el transport com en l’emmagatzematge, adoptant equips més eficients i tecnologies amb sistemes avançats per garantir les baixes emissions en tot el procés.
  • La reducció de residus: començant per la minimització de l’empaquetatge o la utilització d’elements reciclables i reutilitzables, però sobretot amb una política de gestió de residus sòlida i amb metes a mitjà i llarg termini.
  • Els aliments de proximitat: afavorint la comercialització de productes locals i regionals per reduir la dependència del transport de llarga distància i promoure les produccions agrícoles sostenibles.
  • Les certificacions: ja que mitjançant l’adhesió a estàndards reconeguts internacionalment és possible garantir el compromís del distribuïdor d’aliments amb la millora contínua cap a l’eficiència i la sostenibilitat.

Integrar pràctiques sostenibles en el procés productiu i a la cadena de subministrament del sector de l’alimentació és important, però encara no n’hi ha prou.

Un pas més enllà és involucrar també el compromís dels consumidors. Sensibilitzar i difondre informació sobre la importància de la sostenibilitat en la distribució és avui dia un aspecte clau.

Per això, a Grup Alimentari Disteco ens esforcem per prendre decisions sostenibles des de la distribució alimentària, seleccionant productes locals, abastint els comerços de proximitat i promovent el consum autènticament responsable.