Retos y estrategias de la distribución en la industria alimentaria

GAD, ACTUALITAT

Últimes notícies
Retos y estrategias de la distribución en la industria alimentaria
Reptes i estratègies de distribució alimentària

 

Reptes i estratègies de distribució a la indústria alimentària

La distribució a la indústria alimentària ha experimentat una gran transformació però, cada any, sorgeixen nous desafiaments i oportunitats per brindar serveis que destaquin de la resta.

El auge del comerç electrònic, juntament amb els canvis en hàbits de consum i els mètodes de distribució , han incorporat nous reptes en la distribució al sector alimentació.

Des de la necessitat d’adaptar les grans cadenes de distribució fins a l’arribada de la competència de plataformes globals a la venda en línia, el sector de la distribució alimentària ha treballat àrduament per estar actualitzada.

El panorama de constant evolució obliga les empreses de la distribució d’aliments a satisfer la demanda de manera innovadora i afegir valor a cada servei.

La distribució a la indústria de l’alimentació abasta l’extensa cadena productiva, abastant diferents etapes segons el tipus de producte, fins a arribar al consumidor.

Quins són els principals desafiaments en la distribució del sector alimentació

L’entorn en cada etapa acaba transformant el sector de la distribució a la indústria de l’alimentació en un sector altament competitiu que s’enfronta a nombrosos desafiaments:

  • Adaptar-se a les tendències: encara que ha demostrat una gran capacitat per ajustar les operacions a cadascun dels canvis, la incorporació de nous competidors posa sobre la taula la necessitat d’avançar en innovació per afrontar els nous desafiaments.
  • Afegeix valor per al consumidor: perquè ja no es tracta només de brindar opcions d’accés, sinó que suposa cobrir expectatives associades al benestar des d’un enfocament multidimensional, on s’hi inclouen qüestions des del que és saludable, la sostenibilitat i el medi ambient fins a estàndards ètics i de qualitat.
  • Reforçar el canal HORECA: el canal comercial que abasta l’hostaleria, restauració i càtering té un paper central per a la distribució de productes alimentaris amb ampli abast territorial, per la qual cosa es perfila com un àmbit crucial per a la competitivitat.

Comprendre l’entorn i les seves necessitats suposen una gran oportunitat per muntar una estratègia reeixida per a la distribució a la indústria alimentària, superant els reptes dels nous escenaris.

A Grup Alimentari Distecte treballem per oferir serveis innovadors per a una distribució a la indústria de l’alimentació més eficient i sostenible.