La alimentación que impulsa la generación Z

GAD, ACTUALITAT

Últimes notícies
La alimentación que impulsa la generación Z
L’alimentació que impulsa la generació Z

 

Els canvis en l’alimentació que impulsa la generació Z 

Els joves prefereixen una alimentació més saludable i les seves interaccions en les xarxes socials impulsen modificacions en la producció, elaboració i presentació dels aliments.

Segons un estudi realitzat recentment, els joves de la generació Z demanden més informació i educació sobre la relació entre alimentació, salut i benestar emocional.

La recerca va entrevistar més de 2000 persones d’entre 18 i 24 anys, indagant sobre el seguiment de la seva pròpia alimentació i on troben informació per a seguir una dieta equilibrada.

Preocupats per la salut, sobretot per l’impacte de la pandèmia en la generació Z, l’enquestada denota el gran interès d’aquest sector de la població Europea per un major compromís en els hàbits alimentaris.

Més de la meitat dels enquestats assegura que realitza algun tipus de seguiment sobre la seva alimentació i, sobretot, en els macronutrients que consumeixen.

Els joves demanden més informació sobre els aliments

Enfront de la falta d’assessorament de part de la indústria, els centres educatius i els responsables polítics, segons indica el 65% dels enquestats, la majoria d’ells busca informació en xarxes socials.

Els aspectes més rellevants en les seves cerques sobre alimentació es concentren en:

  • Informació sobre els ingredients: 8 de cada 10 joves desitjarien etiquetes més clares per a conèixer quins productes s’han utilitzat en l’elaboració.
  • Detalls quant al procés d’elaboració: el 78% delos joves pensa que s’ha d’incloure en les etiquetes més precisions sobre els aliments processats.
  • Educació alimentària: la meitat dels joves creu que, incloure el nombre de calories en les etiquetes i menús pot resultar perjudicial per a la salut.
  • Consells per a una dieta més equilibrada: el 61% dels joves assegura que considera emprendre en diferents sectors per a promoure una alimentació més saludable, perquè se’ls dificulta trobar fonts d’informació fiable.
  • Més oferta de productes: un terç dels joves troba dificultats per a aconseguir opcions més saludables en establiments educatius i menjar a domicili.
  • Preus raonables: dos terços dels joves consideren que els aliments saludables són més cars, i el 43% assegura que haurien d’implementar-se descomptes i subvencions per a menjar de forma més saludable.

Iniciatives com Our Food, Our Food System, promouen l’involucrament dels joves en el futur de l’alimentació, promovent una transformació cap a sistemes alimentaris més saludables i sostenibles..

A Grup Alimentari Disteco estem alineats amb les tendències alimentàries dels joves, i és per això que promovem la producció i el consum d’aliments saludables i de qualitat.