La sostenibilidad en la distribución alimentaria con desperdicio cero

GAD, ACTUALITAT

Últimes notícies
La sostenibilidad en la distribución alimentaria con desperdicio cero
Sostenibilitat en la distribució alimentària amb desaprofitament zero

 

La sostenibilitat en la distribució alimentària amb malbaratament zero

El compromís per una distribució alimentària amb malbaratament zero d’aliments són eixos centrals en la sostenibilitat del sector de l’alimentació per assolir objectius globals.

Malgrat que s’estan intensificant les accions per assolir un desenvolupament més sostenible, encara queda molt per millorar en matèria econòmica i quant a l’impacte que això té en el benestar de les persones i el medi ambient.

La distribució alimentària té un paper crucial en la implementació de pràctiques que beneficiïn tots els sectors de la societat i, alhora, tinguin un impacte mínim en el medi ambient.

Si bé moltes campanyes se centren en l’eliminació o la reducció en l’ús de plàstics d’un sol ús, l’empremta de carboni de la cadena de producció i la distribució continuen sent una preocupació amb múltiples solucions possibles.

L’adopció d’enfocaments circulars és la clau per a una gestió d’aliments sostenible, eficient, segura i sense deixalles.

 

Alimentació circular i sostenibilitat al sector distribució

Optimitzar la distribució d’aliments és un pas important per assolir aquesta noció que reflecteix el principi d’evitar el malbaratament d’aliments.

Es tracta de millorar totes les etapes de la cadena de subministrament, però és a la distribució on es concentren els esforços per promoure un consum responsable.

Alineat amb la meta 12.3 de l’Objectiu per al Desenvolupament Sostenible per “garantir modalitats de consum i producció sostenibles”, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per càpita al món requereix compromís.

Si bé la responsabilitat recau en múltiples sectors, les empreses de distribució enfronten un desafiament més gran a causa de la magnitud de productes que es gestionen en aquest sector per satisfer les necessitats de cada llar.

Evitar el malbaratament d’aliments està alineat amb:

  • La transició cap a una economia sostenible, on les empreses del sector alimentari assumeixen un compromís integral amb la cura del medi ambient, la disminució de la contaminació i les pràctiques de distribució més eficients.
  • L’adopció d’una alimentació circular, on els recursos alimentaris es gestionen de manera eficient i equitativa, aprofitant al màxim els productes i les pràctiques de distribució.
  • La innovació tecnològica, que permet establir serveis de distribució més eficients, reduint la petjada de carboni i els embalatges innecessaris, a més d’apropar als consumidors oportunitats per apostar pel malbaratament zero.
  • L’esforç col·lectiu, per impulsar una alimentació sostenible a partir d’informació fonamental per portar a la pràctica la gestió d’aliments amb el compromís del consumidor.

Conscienciar sobre el valor d’una gestió d’aliments més sostenible, compromesa i eficient és crucial per cercar solucions efectives en benefici de la societat i el medi ambient.

Com a part de les activitats diàries de Grup Alimentari Disteco, el compromís amb la sostenibilitat és un factor clau en cadascuna de les operacions per satisfer les necessitats de distribució d’aliments a cada ubicació.