Instalación de placas solares en DISTECO

GAD, ACTUALITAT

Últimes notícies
Plaques solars a Disteco

 

Plaques solars a les instal·lacions de Disteco

En el marc de les celebracions pel Dia Mundial de l’Eficiència Energètica, a Grup Alimentari Disteco, vam fer un pas endavant en sostenibilitat amb la instal·lació de panells solars per a autoconsum.

El compromís amb la salut del nostre planeta s’impulsa a través d’accions que posem en marxa dia a dia per assolir un model més eficient i sostenible.

De la mà de l’aposta per una distribució més eficient, l’aplicació d’eines clau per afavorir la reducció de la petjada de carboni és un dels eixos principals de l’estratègia de sostenibilitat de Disteco.

A partir d’això, dediquem una important inversió a la instal·lació 1.200 m² de plaques solars amb 200 MW de capacitat al terrat del nostre edifici per generar energia que abasti una part del consum total de forma neta, renovable, eficient i ecològica.

 

Sostenibilitat a les operacions de distribució d’aliments 

En un context de gran dependència de l’energia elèctrica, la instal·lació de plaques solars per a l’autoconsum pot semblar simplement una estratègia per reduir costos.

No obstant això, en instal·lacions industrials i comercials, els avantatges van molt més enllà i repercuteixen en beneficis per a totes les empreses a la cadena de valor.

L’aposta per les energies netes i renovables, com els panells solars, suposen millores evidents a:

  • Dependència de les xarxes elèctriques: la instal·lació de sistemes d’autoconsum fotovoltaic a les instal·lacions de DISTECO contribueix a disminuir el consum a la xarxa elèctrica i assegura una provisió permanent d’energia neta per dur a terme les operacions.
  • Estalvi substancial dels costos: si bé és a mitjà termini, ja que la inversió per a la instal·lació té un període d’amortització entre 4 i 6 anys, la reducció de despeses en energia impacta positivament en els costos dels serveis.
  • Accés a ajudes i incentius: el Govern d’Espanya i les comunitats autònomes ofereixen incentius fiscals per a les empreses i particulars que aposten per l’eficiència energètica a través d’aquestes instal·lacions, fet que suposa una oportunitat per impulsar més i millors serveis de distribució.
  • Certificacions diferencials: a partir de la instal·lació de les plaques, Grup Alimentari Disteco té accés a certificacions en relació amb el càlcul i verificació de l’estalvi energètic.
  • Indicadors de sostenibilitat mediambiental: la reducció efectiva de les emissions de diòxid de carboni influeixen directament a la petjada de carboni de cadascuna de les operacions, la reducció de les quals en la distribució d’aliments afegeix valor a cada producte.

A Grup Alimentari Disteco estem compromesos amb la cura del planeta i som conscients de la importància que tenen les nostres accions per contribuir a una producció i distribució alimentària més sostenible a curt, mitjà i llarg termini.