Las metas de la Ley de cambio climático en la distribución alimentaria

GAD, ACTUALITAT

Últimes notícies
Las metas de la Ley de cambio climático en la distribución alimentaria
La Llei de canvi climàtic en la distribució alimentària

 

Les metes de la Llei de canvi climàtic en la distribució alimentària

El sector de la distribució d’aliments a Espanya demostra el compromís con les metes  reforçant les mesures que contribueixen a aconseguir l’objectiu de neutralitat climàtica.

La composició àmplia del sector explica la importància del sector de l’alimentació per a aconseguir les metes proposades per la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica.

La cadena alimentària a Espanya involucra a més de 760 mil agricultors, 30 mil indústries alimentàries, 21 botigues de distribució i 32 mil comerços.

En conjunt, tots aquests actors econòmics involucrats en la distribució alimentària constitueixen una peça mestra de l’economia espanyola i, per la seva composició, tenen una enorme capacitat per a frenar el canvi climàtic.

 

Mesures del sector de l’alimentació per a l’eficiència energètica

Si bé les accions enfront del canvi climàtic poden consolidar-se des de diferents aspectes de l’impacte ambiental, la normativa reforça especialment el relatiu a l’eficiència energètica i la mobilitat sostenible.

En aquest sentit, el sector de la distribució alimentària treballa intensament en els últims anys i mesuren les millores en tres activitats en concret:

  • Refrigeració: la transició per a la reducció de l’ús de fluids amb potencial d’escalfament atmosfèric dóna compte de la capacitat del sector, que ha treballat intensament, enfortint la innovació i el desenvolupament per a instal·lar nous sistemes frigorífics per a garantir el sosteniment de la cadena de fred.
  • Il·luminació i aparcaments: les reformes i la modernització de les construccions demostren l’aposta del sector per aconseguir una major eficiència en la il·luminació amb estalvi energètic, igual que l’anàlisi i desenvolupament de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
  • Transport: convocat a reduir en un 35% les emissions de GEI, en el sector de la distribució alimentària els vehicles elèctrics i amb combustibles de transició ja s’estan incorporant a les flotes de repartiment i, en el cas del transport pesat, també s’accentua l’aposta per combustibles com el gas natural liquat.

En definitiva, el sector de la distribució alimentària demostra un gran compromís amb les metes a mitjà i llarg termini proposades per la Llei, complementant les accions estructurals amb canvis que van encara més enllà d’això.

El canvi d’hàbits i la petjada que deixen els confinaments per la pandèmia de la COVID-19, també aporten una nova mirada sobre la integració de la cadena de l’alimentació i els avantatges de fer costat al comerç de proximitat.

A Grup Alimentari Disteco continuem apostant per la transició cap a una cadena de distribució de l’alimentació que enforteixi al sector alhora que aconsegueixi una neutralitat climàtica justa i sostenible.