14 Març 2017
GAD, ACTUALITAT

 ÚLTIMES NOTICIES

Grup Alimentari Disteco creix després de canviar de nom i de socis

Grup Alimentari Disteco creix després de canviar de nom i de socis
La distribuïdora catalana d’elaborats carnis Grup Alimentari Disteco, amb seu a Granollers (Barcelona), va créixer per sobre del 7% durant el passat exercici 2012, any en què el grup va modificar tant la seva raó social com el seu accionariat. De forma més concreta, l’empresa va tancar l’últim any amb una facturació de 5,8 M €, el que es tradueix en un increment del 7,2% respecte als 5,41 M obtinguts en el període immediatament precedent.

Cal recordar aquí que, des de mitjans del passat exercici, el grup treballa sota l’esmentada denominació social -Grup Alimentari Disteco- després d’haver operat, fins a aquesta data, com Exclusives Disteco. De forma paral·lela a aquesta modificació, es va produir una reorganització tant accionarial com de l’òrgan d’administració. Així, Pedro Carvajal Canela es va convertir en l’administrador únic de la companyia, continuant com a màxim accionista de la mateixa (58,65%). Per la seva banda, tant Angel Durán (23,6%) com l’entitat Anec de l’Empordà (17,75%) van abandonar el capital social. Així les coses, a dia d’avui, al costat del referit Pere Carvajal, la resta del capital social de Grup Alimentari Disteco es reparteix de la manera: autocartera (20%) i Judcar, S.L. (22,35%).

El seu àmbit d’actuació segueix circumscrit a la província de Barcelona, ​​on gestiona dos magatzems amb una superfície conjunta de 1.200 m2, des dels quals presta servei a al voltant de 1.800 clients.