Sostenibilidad, trazabilidad y salubridad nos encaminan hacia una gran revolución en la industria alimentaria

GAD, ACTUALITAT

Últimes notícies
Sostenibilidad, trazabilidad y salubridad nos encaminan hacia una gran revolución en la industria alimentaria
El sector alimentari i el canvi climàtic

 

L’impacte del sector alimentari en el canvi climàtic 

Encara que totes les activitats humanes tenen un impacte en el medi ambient, el sector alimentari sempre ha estat en la mira i és temps de pensar quin valor positiu pot tenir en la lluita contra el canvi climàtic.

La indústria alimentària i els sectors productius associats estan enllaçats amb cada moment del nostre dia a dia, i totes les nostres activitats es basen en l’energia que els aliments proveeixen al nostre organisme.

Aquest combustible per a la vida s’obté de diferents matèries primeres, amb base en les terres productives, i gràcies a una major o menor elaboració en diferents processos industrials o artesanals a escala.

Sovint, l’impacte del sector alimentari s’observa arran de l’impacte negatiu d’alguns tipus de producció en contraposició a mètodes productius potencialment més sostenibles.

Però, sent una indústria indispensable per a alimentar a la creixent població mundial

Podria el sector alimentari tenir un impacte positiu en la lluita contra el canvi climàtic?

 

Aplicant regles SMART a la producció i distribució d’aliments

Si bé és indispensable començar des del canvi cap a una dieta més equilibrada i amb menys desaprofitament d’aliments, la millora dels sistemes productius i de transport són peces clau per a un sector alimentari més sostenible.

Els experts en diferents àmbits argumenten que és possible enfrontar el canvi climàtic a partir de la incorporació de tres mesures de governança més eficients i intel·ligents:

  • Climate-smart agriculture (CSA): una agricultura climàticament intel·ligent o adaptada al clima, que incorpora mesures ajustades als sistemes integrats en produccions de mitjana i gran escala amb un gran potencial de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
  • Optimitzar la cadena de subministrament: també amb la incorporació de diferents aplicacions de la intel·ligència artificial i de la internet de les coses per a controlar de manera més eficients els cultius, la collita o recol·lecció i l’aplicació de productes sanitaris, fins a predir millor la demanda d’aliments en les góndoles i evitar la pèrdua o la deixalla d’aliments millorant les aplicacions de venda.
  • Reduir les emissions del transport: aplicant tecnologies que permetin optimitzar les rutes de transport i la distribució d’aliments de proximitat, al mateix temps que s’aconsegueixen més innovacions eficients en els vehicles de càrrega.

Els tres aspectes tenen un fort component tecnològic i és, sense dubtes, el pas més important en l’estudi dels impactes del sector alimentari en el medi ambient i en la lluita contra el canvi climàtic.

Des de Grup Alimentari Disteco renovem constantment el nostre compromís amb el medi ambient aplicant totes les tecnologies al nostre abast per a optimitzar la distribució en el sector alimentació reduint la nostra petjada climàtica.