El sector alimentario como gran hub exportador

GAD, ACTUALITAT

Últimes notícies
El sector alimentari com a gran hub exportador

 

El sector alimentari camí a ser un gran hub exportador

Espanya té una magnífica posició geoestratègica per convertir-se en un gran exportador intercontinental de la indústria agroalimentària.

Les exportacions agroalimentàries han suposat prop del 20% de les vendes a l’exterior de l’economia espanyola, i el quart país exportador de la Unió Europea en aquest tipus de mercaderies.

No obstant, això ha suposat alguns desafiaments tant per al propi sector agroalimentari com per al sector de la logística i el transport, i els ajustaments donaran lloc a un gran increment de les exportacions de cara al futur.

 

Les tecnologies per a la traçabilitat en la internacionalització de productes agrolimentararis

El control de qualitat al llarg de totes les fases que integren el procés logístic és un aspecte clau per garantir l’exportació de productes del sector alimentació.

Per assegurar un model que permeti la comercialització internacional de productes de l’alimentació es requereix:

  • Garantir la traçabilitat, amb una ràpida identificació dels productes a partir d’eines innovadores com les etiquetes RFID que utilitzen radiofreqüència.
  • Temperatures controlades, per a la correcta conservació de productes peribles disposant de zones especials als magatzems.
  • Terminis de lliurament ajustats, amb la màxima precisió en el transport i el seguiment en temps real.
  • Formació específica per a la manipulació d’aquest tipus de càrregues, tenint en compte la importància de la seguretat i la documentació per a una logística especialitzada.

La internacionalització al sector de l’alimentació no ha de resultar oposada. a la visió del mercat local, sinó que, per contra, es pot convertir en una opció per desenvolupar un model de negocis més resilient.

A Grup Alimentari Disteco treballem amb productors de proximitat abordant estratègies de comercialització internacional amb productes destacats, únics i selectes, sense perdre de vista les oportunitats al comerç local i nacional.