GAD, ACTUALITAT

Últimes notícies
Economía circular y digitalización en la alimentación del futuro
Economia circular i digitalització a l’alimentació del futur

 

 

Economia circular i digitalització a l’alimentació del futur

Les tendències més fortes dins la cadena alimentària es fonamenten sobre l’avenç de la digitalització i una valorització de l’economia circular que impacta directament a la competitivitat.

A partir del confinament, els canals per adquirir productes de l’alimentació han canviat i evolucionat radicalment.

També ha canviat la manera de percebre el consum, tant per l’impacte que suposa cada compra com pel benefici d’incorporar aliments més saludables i sostenibles a la dieta.

En ese contexto, el sector de la alimentación debe evaluar cómo incluir mejoras en estos aspectos para concentrar estrategias de producción y distribución más eficientes.

 

Innovació i nutrició personalitzada són tendència

Segons els experts, la nueva normalidad podría plantearse en tres escenarios post-pandemia:

  • un on els canvis són marginals;
  • un altre on la societat aprèn la lliçó;
  • i un altre on la humanitat pren consciència de l’impacte les seves accions.

 

En qualsevol d’aquests escenaris, el sector de l’alimentació experimenta canvis progressius en digitalització i es van consolidant encara en diferents generacions d’usuaris.

Dins de les principals tendències per als propers mesos, la producció més sostenible busca implantar sistemes de l’economia circular a diverses baules de la cadena alimentària.

Per això, per participar d’una economia circular, els negocis a la indústria de l’alimentació necessiten:

  • Atreure talent:

donar suport a la innovació en les emprenedories emergents, startups, i les investigacions cap a una agroalimentació més sostenible.

  • Incorporar-se a la resiliència: 

no arriba a abordar la incorporació de tecnologies, és important conèixer quines són les expectatives del client i adaptar-se de manera àgil a la demanda.

  • Apostar per l’alimentació saludable:

la clau és la recerca duna nutrició més personalitzada, el que la seva posa una varietat de productes fins i tot dins duna mateixa gamma.

  • Honrar l’interès social:

emprendre la innovació per reduir i comunicar l’impacte global del negoci, des de la producció fins a la distribució, al medi ambient i les comunitats locals.

 

A Grup Alimentari Disteco  apostem per un  futur pròsper i sostenible en l’alimentació, treballant sota els estàndards de qualitat més estrictes i donant suport als productors de proximitat per apropar al mercat els millors aliments.