Compatibilizar la agricultura ideal con la agricultura real 

GAD, ACTUALITAT

Últimes notícies
Compatibilizar la agricultura ideal con la agricultura real 
Compatibilitzar l’agricultura ideal amb la real

Compatibilitzar l’agricultura ideal amb l’agricultura real

El sector agroalimentari treballa en propostes per incrementar la productivitat de les explotacions agràries i ramaderes de proximitat.

Juntament amb l’amenaça de desproveïment que podria suposar la guerra a Ucraïna, la ràpida pèrdua de productivitat al sector primari i la inevitable alça de preus en productes alimentaris, adverteixen alguns reptes a curt i mitjà termini per al sector.

En opinió de la patronal nucleada a Foment, algunes polítiques ensopeguen amb els principis bàsics de la Política Agrària Comunitària i, la manca de mesures de foment en alguns sectors, suposa un risc per a la indústria agroalimentària.

Afirmen, per exemple, que el suport a l’agricultura ecològica posa en dubte els pilars de l’autosuficiència alimentària, ja que la producció d’aliments en quantitat suficient i preus baixos requereix tècniques intensives de producció.

Mesures per potenciar el sector alimentari

Foment defensa la necessitat de potenciar la gestió de terrenys naturals existents per evitar la pèrdua de la biodiversitat i de protegir la indústria agroalimentària de proximitat a la conurbació urbana.

Més enllà de la posició sobre situacions concretes que afecten la conurbació urbana de Barcelona, les propostes de la patronal suposen abordar sis demandes centrals:

  • Orientar la política a la sobirania agroalimentària espanyola i europea
  • Invertir en la reforma del Canal d’Urgell per abaratir els costos de l’aigua del regadiu
  • Prendre mesures per a la coexistència entre indústria i exportacions
  • Promoure una gestió sostenible dels boscos
  • Determineu un regulador únic de l’aigua
  • Revitalitzar el delta de l’Ebre

Les preocupacions respecte de la sobirania alimentària se sustenten que, si bé no hi ha desproveïment, la guerra a Ucraïna sí que està generant una preocupació en el sector.

La pujada de preus serà inevitable, i això demanarà mesures fiscals per abaratir els costos logístics i les mesures d’urgència en els requisits per a la importació de matèries primeres.

Des de Grup Alimentari Distecto apostem per la promoció d’aliments de proximitat amb un fort suport a la producció d’aliments d’alta qualitat i el seu de major posicionament al mercat de forma generalitzada.