Alimentación funcional

GAD, ACTUALITAT

Últimes notícies
Alimentació funcional

 

L’alimentació funcional

Els aliments compleixen una funció específica en el nostre organisme i, en incloure’ls en la dieta de forma equilibrada, ajuden a millorar la salut i reduir el risc de malalties.

La dieta es modifica al ritme de les activitats quotidianes i l’alimentació funcional ve creixent com una manera d’abordar la salut des de la prevenció.

El confinament degut a la pandèmia ha impulsat aquest moviment de les famílies cap a una manera d’adquirir, elaborar i consumir els aliments de manera més conscient.

Sens dubte, preparar els menjars a casa i compartir la taula familiar, té un impacte beneficiós en el benestar, però el canvi cap a una alimentació més saludable i funcional té altres fonaments.

Aliments funcionals i tecnologies de la comunicació

Amb més informació en el palmell de la mà, ocupar-se de la salut des de l’alimentació és més senzill, trobant solucions per a una dieta funcional:

  • Informació sobre alimentació saludable: les tecnologies faciliten l’accés a continguts didàctics sobre la funció dels aliments en l’organisme, la qual cosa permet ajustar una dieta equilibrada en virtut de la mena d’activitat física i ritme de vida.
  • Aliments saludables: la informació sobre la procedència dels aliments també es troba facilitada per les tecnologies, tant en matèria de traçabilitat com quant a la producció i disponibilitat d’aliments locals.
  • Flexibilitat nutricional: amb nous enfocaments com el flexitarianisme, que incorpora un major interès pels aliments d’origen vegetal però sense eliminar els productes d’origen animal de la dieta, en particular els lactis.
  • e-commerce: adquirir els productes des de la comoditat de casa també és un aspecte que impulsa la tendència cap a una alimentació funcional, basant les possibilitats d’accés en una distribució eficient dels productes.

A més dels aliments d’origen local i producció orgànica, les grans marques també promouen línies més saludables, reduïdes en sucre i amb sabors més naturals.

Des de Grup Alimentari Disteco oferim una àmplia carta de productes alineats amb l’alimentació funcional per a tota la família.