Logística

Tenim la certesa que la correcta distribució dels productes tenen molt pes en la lluita per la millora del medi ambient ja que evita l'ús de l'energia necessària.

La potenciació dels elaboradors en funció de la proximitat i el reagrupament de diferents tipus de productes (carni, conserves, secs etc.) Mitjançant un sol servei crea riquesa i qualitat de vida en l'entorn més proper. El consum local i la compra de proximitat afecta positivament l'economia d'aquells que la practiquen i és la millor manera de fer País.

El comerç de llargues distàncies afecta el deteriorament del medi ambient amb una major emissió durant el seu transport de gasos que creen l'efecte hivernacle i també el de les persones, l'ONG Intermón Oxfam denuncia en un informe les irregularitats en el tercer món de les multinacionals de l'alimentació, segons aquesta ONG no dubten a anteposar els seus interessos comercials a qualsevol circumstància, encara que amb això degradin ecosistemes o que consentin el treball infantil.

Alhora el suport als productors locals i més propers possibles al punt de distribució, juntament amb l'agrupament màxim de productes per comanda abarateix i descongestiona la cadena productor - detallista - consumidor, aquesta proximitat fa més fàcil conèixer l'origen dels productes i els seus mètodes de producció, els consumidors són cada vegada més conscients de la importància de la nutrició i seguretat alimentària.